Βραβείο Νέων Ερευνητών (ΒΝΕ) – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Η επιτροπή Κρίσης και Βράβευσης των Ψηφιακά Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-Poster Presentations) αποτελούμενη από τους:

  1. Καθηγήτρια Βασιλική Δέρρη,
  2. Καθηγήτρια Αναστασία Μπενέκα και,
  3. Αναπληρωτή Καθηγητή Ηλία Σμήλιο,

αφού συνεδρίασε, μελέτησε αναλυτικά όλα τα e-Posters και έκρινε με γνώμονα την πρωτοτυπία, την έκταση και την παρουσίασή τους, αποφάσισε να βραβεύσει τα παρακάτω για την επιστημονική τους αρτιότητα:

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΣΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΜΥΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΙΠΡΗΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ
ABDOMINAL BREATHING EFFECT ON POSTURAL STABILITY AND RECTUS ABDOMINIS MUSCLE ACTIVATION DURING ΤΗΕ FOREARM SIDE SUPPORT
ΦΩΣΚΟΛΟΥ Α.1, ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ Ε.1
FOSKOLOU A.1, ROUSANOGLOU E.1
1ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
1NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 4-5 ΕΤΩN
THE EFFECT OF A PSYCHOMOTOR EDUCATION PROGRAM ON BEHAVIOR PROBLEMS OF CHILDREN 4-5 YEARS OF AGE
ΜΟΣΧΟΣ Γ.1, ΓΡΙΒΑΣ Ε.1, ΚΑΜΠΑΣ Α.1, ΚΟΥΛΗ Ο.1, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ Ν.1
MOSCHOS G.1, GRIVAS E.1, KAMBAS A.1, KOULI O.1, VERNADAKIS N.1
1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
1DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF TWO DIFFERENT INTERVENTION PROGRAMS ON UPPER LIMB FUNCTION AND HEART RATE IN PATIENTS WITH STROKE
ΚΑΛΛΙΔΗΣ Σ.1, ΜΠΑΤΣΙΟΥ Σ.1, ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Ν.1, ΜΑΛΛΙΟΥ Π.1
KALLIDIS S.1, MPATSIOU S.1, AGGELOUSIS N.1, MALLIOU P.1
1ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
1DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE

Οι πρώτοι συγγραφείς των παραπάνω 3 e-Posters θ’ απολαύσουν δωρεάν συμμετοχή στο 30ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού.

Συγχαρητήρια σε όλους!

Γραμματεία Συνεδρίου ICPESS2021

Theme: Overlay by Kaira