Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Καμπάς Αντώνης, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Οργανωτική Επιτροπή

Αγγελούσης Νικόλαος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αλμπανίδης Ευάγγελος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αντωνίου Παναγιώτης Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Δέρρη Βασιλική Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Δούδα Ελένη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Ζέτου Ελένη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Κούλη Όλγα Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Κώστα Γεώργιος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Μάλλιου Παρασκευή Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Μπεμπέτσος Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Πυλιανίδης Θεόφιλος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Τσίτσκαρη Ευστρατία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Υφαντίδου Γεωργία Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Theme: Overlay by Kaira