Πρόγραμμα φύλαξης και αναψυχής παιδιών – Αίθουσα Ψυχοκινητικής και εξωτερικός χώρος αναψυχής

Κατά τη διάρκεια του 28ου Δ.Σ.Φ.Α.Α. υπάρχει η δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών των Συνέδρων, ηλικίας 3 – 8 ετών, με δομημένο πρόγραμμα αναψυχής. Το πρόγραμμα θα συντονίσει μέλος ΔΕΠ του Τμήματος και θα πραγματοποιηθεί σε διάφορους χώρους της εγκατάστασης από εκπαιδευμένους /ες φοιτητές/τριες.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει το Σάββατο, από τις 10:00-19:00.

Στην περίπτωση που οι πιο πάνω εναλλακτικές σας ενδιαφέρουν, παρακαλούμε ενημερώστε κατά την προσέλευσή σας στη γραμματεία του συνεδρίου.

Theme: Overlay by Kaira