Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής Περιλήψεων & Εγγραφών:Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020
  • Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Περιλήψεων:Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021
  • Ειδοποίηση Αποδοχής Περιλήψεων:Πέμπτη 15 Απριλίου 2021
  • Λήξη Εγγραφών Παρουσιαστών Περιλήψεων:Κυριακή 25 Απριλίου 2021
  • Έναρξη Συνεδρίου:Παρασκευή 14 Μαΐου 2021
Theme: Overlay by Kaira