2ο Forum Αθλητικής Επιστήμης “Η άσκηση είναι φάρμακο”

Σάββατο 11.05.2019, 12:30-14:30

Συντονιστής:Ομότ. Καθηγητής, Σάββας Τοκμακίδης, DUTH/ΔΠΘ

Ομιλητές:

1. Καθηγητής Μιχάλης  Κουτσιλιέρης, NKUA/ΕΚΠΑ – Πρόεδρος του Exercise is Medicine-Greece

Η Θεραπευτική Άσκηση ως συμπληρωματική θεραπεία στη σύγχρονη ιατρική”

2. Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Γουλής, ΔΠΘ

Κριτική εκτίμηση των κατευθυντηρίων οδηγιών για σωματική άσκηση κατά την κύηση που επιπλέκεται με σακχαρώδη διαβήτη.

3. Καθηγητής Γιάννης Πιτσιλαδής, University of Brighton, UK

Εξατομίκευση της θεραπείας και της άσκησης μέσω wearable τεχνολογίας: Το νέο «μικροσκόπιο» του 21ου αιώνα.

4. Σάββας Τοκμακίδης

Διαχρονική πορεία της ασκησιοθεραπείας (Exercise is Medicine) στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Με την υποστήριξη του “Exercise is Medicine Greece”

Theme: Overlay by Kaira