Υποβολή Περιλήψεων

Προκειμένου οι περιλήψεις να αξιολογηθούν από τους κριτές και να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Υποβάλλετε την περίληψή σας συμπληρώνοντας την Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Εργασίας .

Περιλήψεις που θα σταλούν με ηλεκτρονικό ή κανονικό ταχυδρομείο ΔΕΝ θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της θεματικής ενότητας κατά την οποία με βάση το πρόγραμμα παρουσιάζεται μια εργασία, δεν παρουσιαστεί κανένας από τους συγγραφείς της εργασίας, η περίληψη ΔΕΝ θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά του Συνεδρίου.

Παρακαλούμε, πριν από την υποβολή της περίληψης, μελετήστε προσεκτικά τις Οδηγίες Συγγραφής & Υποβολής της.

  • Φροντίστε τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε τόσο στη φόρμα εγγραφής όσο και στην υποβολή της περίληψης να είναι ακριβή και σωστά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην εισαγωγή των ονομάτων των συγγραφέων και των ιδρυμάτων τους, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
  • Φροντίστε να πληκτρολογήσετε σωστά το email σας ειδάλλως δε θα υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
  • Η υποβολή περίληψης είναι απαραίτητη για την παρουσίαση τόσο των προφορικών όσο και των ψηφιακά αναρτημένων ανακοινώσεων (e-posters).
  • Μελετήστε προσεκτικά τις θεματικές ενότητες και υποβάλλετε την περίληψή σας σε αυτήν στην οποία αντιστοιχεί περισσότερο.
  • Επιλέξτε αν η εργασία σας θα παρουσιαστεί ως προφορική ή ψηφιακή αναρτημένη ανακοίνωση. Ωστόσο οι κριτές των περιλήψεων έχουν τη δυνατότητα ν’ αλλάξουν μία ανακοίνωση από προφορική σε ψηφιακά αναρτημένη (και το αντίστροφο) στην περίπτωση που το κρίνουν σκόπιμο.

*Με την ιδιότητα του «παρουσιαστή» μπορείτε, να καταθέσετε μέχρι 2 περιλήψεις.

Οι ημερομηνίες αξιολόγησης και διόρθωσης των εργασιών σας γνωστοποιούνται από το site του 29ου Δ.Σ.Φ.Α.Α. αλλά και μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προκειμένου να τηρήσετε με συνέπεια τις ημερομηνίες αυτές, παρακαλείστε να παρακολουθείτε τακτικά τα e-mails σας και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου.

Στην περίπτωση που δεν τηρήσετε με συνέπεια κάποια από τις προθεσμίες υποβολής και διόρθωσης των περιλήψεών σας, θα υπάρχει αυτόματη απόρριψη της περίληψής σας.

Theme: Overlay by Kaira