Επιστημονική Επιτροπή

Επίτιμοι Πρόεδροι Επιστημονικής Επιτροπής

Γκοδόλιας Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Κιουμουρτζόγου Ευθύμης Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Ταξιλδάρης Κυριάκος Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Τοκμακίδης Σάββας Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.

Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής

Αγγελούσης Νικόλαος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αθαναηλίδης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αλμπανίδης Ευάγγελος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αμούτζας Κυριάκος Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αντωνίου Παναγιώτης Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Αυλωνίτη Αλεξάνδρα Επίκουρη Καθηγήτρια
Βερναδάκης Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Γαργαλιάνος Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Γιοφτσίδου Ασημένια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Γουλιμάρης Δημήτρης Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Γούργουλης Βασίλειος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Δέρρη Βασιλική Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Δούδα Ελένη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Ζέτου Ελένη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Ισπυρλίδης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Καμπάς Αντώνης Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Κασαμπαλής Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Κούλη Όλγα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Κουρτέσης Θωμάς Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Κυριαλάνης Πασχάλης Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Κώστα Γεώργιος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Λάιος Αθανάσιος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Λαπαρίδης Κώστας Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Μάλλιου Παρασκευή Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Μάντης Κωνσταντίνος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Μαρτινίδης Κώστας Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Ματσούκα Ουρανία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Μαυρίδης Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Μιχαλοπούλου Μαρία Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Μπάτσιου Σοφία Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Μπεμπέτσος Ευάγγελος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Μπενέκα Αναστασία Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Παπαδημητρίου Αικατερίνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Πυλιανίδης Θεόφιλος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Ρόκκα Στυλιανή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Σμήλιος Ηλίας Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Τσαμουρτζής Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Τσίτσκαρη Ευστρατία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Υφαντίδου Γεωργία Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Φιλίππου Φίλιππος Αναπληρωτής  Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Χατζηνικολάου Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ.
Theme: Overlay by Kaira