Γενικές πληροφορίες και οδηγίες συγγραφής/υποβολής περιλήψεων

Σημαντικές Ημερομηνίες

 Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 01/12/2018

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης περιλήψεων: 28/02/2019 παράταση μη ανακοινώσιμη 10/03/2019

Ενημέρωση συγγραφέων για διορθώσεις: 16/03/2019

Οριστική υποβολή διορθωμένων εργασιών: 22/03/2019

Ειδοποίηση αποδοχής εργασιών: 25/03/2019

Λήξη προεγγραφών (χαμηλότερο κόστος) – 31/03/2019

Λήξη εγγραφών για συγγραφείς εργασιών – 30/04/2019

Προκειμένου οι εργασίες να αξιολογηθούν από τους κριτές και να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Εγγραφείτε λοιπόν από το κουμπί «Εγγραφή» και στη συνέχεια υποβάλλετε την εργασία σας συμπληρώνοντας τη «Φόρμα Υποβολής Εργασίας».

Εργασίες που θα σταλούν με ηλεκτρονικό ή κανονικό ταχυδρομείο ΔΕΝ θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της θεματικής ενότητας κατά την οποία με βάση το πρόγραμμα παρουσιάζεται μια εργασία, δεν παρουσιαστεί κανένας από τους συγγραφείς της εργασίας, η περίληψη ΔΕΝ θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά του Συνεδρίου.

Παρακαλούμε, πριν από την υποβολή της περίληψης, μελετήστε προσεκτικά τις Οδηγίες Συγγραφής & Υποβολής της:

 1. Μπορείτε, ως πρώτοι συγγραφείς, να υποβάλλετε μέχρι δύο εργασίες.
 2. Φροντίστε τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε τόσο στη φόρμα εγγραφής όσο και στην υποβολή της περίληψης να είναι ακριβή και σωστά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην εισαγωγή των ονομάτων των συγγραφέων και των ιδρυμάτων τους, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
 3. Φροντίστε να πληκτρολογήσετε σωστά το e-mail σας ειδάλλως δε θα υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 4. Η υποβολή περίληψης είναι απαραίτητη για την παρουσίαση τόσο των προφορικών όσο και των ψηφιακών αναρτημένων ανακοινώσεων (e-poster).
 5. Μελετήστε προσεκτικά τις θεματικές ενότητες και υποβάλλετε την εργασία σας σε αυτήν στην οποία αντιστοιχεί περισσότερο.
 6. Επιλέξτε αν η εργασία σας θα παρουσιαστεί ως προφορική ή ψηφιακή αναρτημένη ανακοίνωση. Ωστόσο οι κριτές των εργασιών έχουν τη δυνατότητα ν’ αλλάξουν μία ανακοίνωση από προφορική σε αναρτημένη (και το αντίστροφο) στην περίπτωση που το κρίνουν σκόπιμο.

Οι ημερομηνίες αξιολόγησης και διόρθωσης των εργασιών σας γνωστοποιούνται από το site του 27ου Δ.Σ.Φ.Α.Α. αλλά και μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προκειμένου να τηρήσετε με συνέπεια τις ημερομηνίες αυτές, παρακαλείστε να παρακολουθείτε τακτικά τα e-mails σας και την ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου.

Στην περίπτωση που δεν τηρήσετε με συνέπεια κάποια από τις προθεσμίες υποβολής και διόρθωσης των εργασιών σας, θα υπάρχει αυτόματη απόρριψη της εργασίας σας.

Προετοιμασία της Περίληψής σας

 1. Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και περιεκτικός αλλά αντιπροσωπευτικός της μελέτης που έχει γίνει. Θα πρέπει να εισαχθεί στο αντίστοιχο πεδίο με κεφαλαία έντονα γράμματα τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
 2. Το επίθετο του πρώτου συγγραφέα και το αρχικό του ονόματός του, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
 3. Το Ίδρυμα/Διεύθυνση του πρώτου συγγραφέα, με μικρά γράμματα, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
 4. Την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) επικοινωνίας του πρώτου συγγραφέα (ή του συγγραφέα με τον οποίο θα αναπτυχθεί η επικοινωνία). Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εισαγωγή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, καθώς αποτελεί το μοναδικό μέσο επικοινωνίας της Οργανωτικής Επιτροπής με τους συνέδρους.
 5. Τα επίθετα του καθενός από τους υπολοίπους συγγραφείς της εργασίας (αν υπάρχουν) και το αρχικό των ονομάτων τους, με έντονα μικρά γράμματα, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
 6. Τα ιδρύματα/διευθύνσεις των υπολοίπων συγγραφέων, με μικρά γράμματα, στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 7. Παρακαλούμε, επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά την εισαγωγή των όλων των στοιχείων των συγγραφέων.
 8. Η Περίληψη αποτελεί μια σύνοψη της εργασίας που έχει/έχουν πραγματοποιήσει ο/οι συγγραφέας/είς και πολύ συνοπτικά περιέχει: το πρόβλημα, το σκοπό, τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα, τα όργανα/εργαλεία αξιολόγησης, τον ερευνητικό σχεδιασμό, τη στατιστική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα που εξήχθησαν και την πρακτική εφαρμογή τους.
 9. Η Περίληψη θα πρέπει να:
 • έχει μέγιστη έκταση 400 λέξεις.
 • είναι μία ενιαία παράγραφος χωρίς υποκεφάλαια
 • είναι γραμμένη σύμφωνα με τις αρχές της γραμματικής και του συντακτικού.
 1. Η Περίληψη ΔΕΝ θα πρέπει να έχει:
 • Πίνακες, γραφήματα, συναρτήσεις και εικόνες
 • Βιβλιογραφικές αναφορές
 • Στατιστικούς δείκτες
 • Τα ονόματα, τα ιδρύματα και τις διευθύνσεις επικοινωνίας των συγγραφέων εντός του κειμένου της περίληψης.

Υποβολή της Περίληψής σας

1. Ανοίξτε τη φόρμα υποβολής και εισάγετε την περίληψή σας (είτε πληκτρολογώντας την είτε με αντιγραφή και επικόλληση από ήδη υπάρχον αρχείο). Στην περίπτωση που θα την αντιγράψετε και θα την επικολλήσετε στο σχετικό πλαίσιο φροντίστε να διαβάσετε την περίληψή σας πριν την αποστείλετε προκειμένου να σιγουρευτείτε ότι έχει επικολληθεί σωστά.

 1. Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή θεματική ενότητα του Συνεδρίου. Επίσης επιλέξτε αν η εργασία θα παρουσιαστεί ως προφορική ή ψηφιακή αναρτημένη ανακοίνωση.
 2. Σε περίπτωση που θέλετε η εργασία σας να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για το Βραβείο Νέων Ερευνητών υποβάλλετε την περίληψη ΜΟΝΟ για ψηφιακή αναρτημένη ανακοίνωση (e-poster) και κατά την υποβολή της περίληψης «τσεκάρετε» τη σχετική επιλογή.
 3. Να σημειωθεί ότι οι αξιολογητές του Συνεδρίου έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν την εργασία σας ως αναρτημένη παρουσίαση ενώ την έχετε δηλώσει ως προφορική και το αντίστροφο.

Οδηγίες παρουσίασης της εγκεκριμένης εργασίας σας

Προκειμένου να ενημερωθείτε για την ακριβή ημέρα και ώρα παρουσίασης είτε της προφορικής είτε της αναρτημένης εργασίας σας, παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (www.icpess.gr) μετά την 19η Απριλίου 2019.

Οδηγίες για τις προφορικές ανακοινώσεις

Εάν η εργασία σας εγκριθεί ως προφορική  ανακοίνωση πρέπει να λάβετε υπόψη τα παρακάτω:

 • Η εργασία σας θα παρουσιαστεί με τη μορφή powerpoint παρουσίασης με data projector
 • Η παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει 8 διαφάνειες powerpoint, εκ των οποίων η πρώτη θα περιλαμβάνει τον τίτλο, τους συγγραφείς και την προέλευση και η τελευταία τη βιβλιογραφία της εργασίας.
 • Η χρονική διάρκεια κάθε ανακοίνωσης είναι 10 λεπτά.
 • Όλα τα κείμενα στα αρχεία παρουσίασης θα πρέπει να είναι MONO στην ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (σε ένα ενιαίο αρχείο παρουσίασης).
 • Η παράδοση του αρχείου παρουσίασης γίνεται μισή ώρα πριν την έναρξη της θεματικής ενότητας, στην αίθουσα που θα παρουσιαστεί η εργασία.
 • Για τυχόν δοκιμές ή διορθώσεις της παρουσίασης θα λειτουργεί γραμματεία υποστήριξης ηλεκτρονικών παρουσιάσεων στην αίθουσα H/Y.
 • Για τη διευκόλυνσή σας «κατεβάστε» το πρότυπο αρχείο “oral” και δημιουργήστε την παρουσίασή σας επάνω σε αυτό το αρχείο διατηρώντας όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (χρώμα υπόβαθρου & λογότυπα).

Οδηγίες για τις ψηφιακές αναρτημένες ανακοινώσεις (e-poster)

Εάν η εργασία σας εγκριθεί ως ψηφιακή αναρτημένη ανακοίνωση e-poster πρέπει να λάβετε υπόψη τα παρακάτω:

 • Οι αναρτημένες ανακοινώσεις είναι ψηφιακές, δηλαδή είναι αρχεία powerpoint που παρουσιάζονται σε γιγαντοοθόνη και όχι εκτυπωμένα Poster.
 • Θα πρέπει να ετοιμάσετε την παρουσίασή σας αμέσως μετά την έγκρισή της σε μορφή «παρουσίασης powerpoint», γράφοντας το κείμενο ΜΟΝΟ στην ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ , και σε  2 μόνο διαφάνειες εκ των οποίων:  η πρώτη θα περιλαμβάνει τον τίτλο, τους συγγραφείς, την προέλευση, το σκοπό και τη μέθοδο και η δεύτερη τα αποτελέσματα τα συμπεράσματα και τη βιβλιογραφία.
 • Μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής σας παρουσίασης e-poster, θα πρέπει να αποστείλετε το αρχείο στο email: icpess@artion.com.gr το αργότερο μέχρι την 1 Μαΐου 2019. Προσοχή: «σώστε» το αρχείο ονομάζοντάς το με το Νούμερο Ανακοίνωσης (πχ. P01) ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ της εργασίας.
 • Για τη διευκόλυνσή σας «κατεβάστε» το πρότυπο αρχείο “e-poster” και δημιουργήστε την παρουσίασή σας επάνω σε αυτό το αρχείο διατηρώντας όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (χρώμα υπόβαθρου & λογότυπα).

ΠΡΟΣΟΧΗ: όσοι και όσες από εσάς επιθυμείτε να συμμετάσχει η εργασία σας στο διαγωνισμό για το «Βραβείο Νέων Ερευνητών» υποβάλλετε την εργασία σας ΜΟΝΟ για e-poster και στη διαδικασία κατάθεση της περίληψης «τσεκάρετε» τη σχετική επιλογή *για το Βραβείο Νέων Ερευνητών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: όσοι και όσες από εσάς επιθυμείτε να συμμετάσχει η εργασία σας στο διαγωνισμό για το «Βραβείο Νέων Ερευνητών» υποβάλλετε την εργασία σας ΜΟΝΟ για e-poster και στη διαδικασία κατάθεση της περίληψης «τσεκάρετε» τη σχετική επιλογή *για το Βραβείο Νέων Ερευνητών.

 

Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή σας στο Συνέδριο και η παρουσίαση της προφορικής ή ψηφιακής αναρτημένης ανακοίνωσής σας θα πιστοποιηθεί από το ηλεκτρονικό αρχείο των πρακτικών του Συνεδρίου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα με τα το πέρας των εργασιών αυτού. Στην περίπτωση που δεν παρουσιάσετε την προφορική ή αναρτημένη εργασία σας κατά την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί από το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, η εργασία σας ΔΕΝ θα αναρτηθεί στο σχετικό ιστοχώρο.

Προκειμένου να ενημερωθείτε για την ακριβή ημέρα και ώρα παρουσίασης είτε της προφορικής είτε της ψηφιακής αναρτημένης εργασίας σας, παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.icpess.gr  μετά την 19η Απριλίου 2019.

Theme: Overlay by Kaira