Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Καμπάς Αντώνης -Καθηγητής-

Οργανωτική επιτροπή

Αγγελούσης Νικόλαος -Καθηγητής-

Αλμπανίδης Ευάγγελος -Καθηγητής-

Αντωνίου Παναγιώτης  -Καθηγητής-

Δέρρη Βασιλική – Καθηγήτρια-

Δούδα Ελένη -Καθηγήτρια-

Ζέτου Ελένη -Καθηγήτρια-

Κούλη Όλγα -Επίκουρη Καθηγήτρια-

Κώστα Γεώργιος -Καθηγητής-

Μάλλιου Παρασκευή -Καθηγήτρια-

Μπεμπέτσος Ευάγγελος -Αναπληρωτής Καθηγητής-

Πυλιανίδης Θεόφιλος -Αναπληρωτής Καθηγητής-

Τσίτσκαρη Ευστρατία -Επίκουρη Καθηγήτρια-

Theme: Overlay by Kaira