Εγγραφή

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνε ομαδικές εγγραφές (η διαδικασία είναι έγκυρη για τον ελάχιστο αριθμό των 10 ατόμων) και να επωφεληθείτε από τις μειωμένες τιμές, παρακαλώ πατήστε στο κουμπί “Ομαδική Εγγραφή”

*Ως «Σύνεδρος που παρουσίαζει εργασία» εγγράφεται ο κάθε ένας που θα οριστεί ως παρουσιαστής της εργασίας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή να παρουσιαστεί στο συνέδριο, ανεξαρτήτου ιδιότητας.

  • Σε όλες τις τιμές, συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.

Όλοι οι Φοιτητές κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής τους εγγραφής, πρέπει να ανεβάσουν φωτογραφία του φοιτητικού τους πάσο, στην οποία να φαίνεται το Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκουν και η ημερομηνία λήξης αυτού. Ως αποδεικτικό έγγραφο φοίτησης θεωρούνται τα:

  • Φοιτητικό πάσο
  • Επίσημο έγγραφο σχολής
  • Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος απόδειξης (π.χ. email αποδοχής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα)

Ακυρώσεις συμμετοχών γίνονται δεκτές γραπτώς έως τις 14.4.2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση icpess@artion.com.gr.

Μετά τις 14.4.2021 δεν θα γίνεται επιστροφή χρημάτων σε αιτήματα ακυρώσεων συμμετοχών.

Η επιστροφή του ποσού θα λάβει χώρα σε 60 ημέρες μετά το πέρας του συνεδρίου.

Theme: Overlay by Kaira