Τιμητική Επιτροπή

Κεραμέως Νίκη Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων
Αυγενάκης Λευτέρης Υφυπουργός Αθλητισμού
Μαυρωτάς Γεώργιος Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
Μέτιος Χρήστος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Τσαλικίδης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ν. Ροδόπης
Γκαράνης Ιωάννης Δήμαρχος Κομοτηνής
 κ.κ. Παντελεήμων Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
Πολυχρονίδης Αλέξανδρος Καθηγητής, Πρύτανης
Γαβριηλίδου Ζωή Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Μάρης Φώτιος Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρύτανης, Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Μιχαλοπούλου Μαρία Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης, Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ Καθηγητής, Αντιπρύτανης, Διοικητικών Υποθέσεων
Δούδα Ελένη Καθηγήτρια, Κοσμήτορας Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Γκοδόλιας Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής
Κώστα Γεώργιος Καθηγητής
Theme: Overlay by Kaira